อรุณสวัสดิ์

สมุดโทรศัพท์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697
ค้นหาจาก 
พิมพ์ : ชื่อ - สกุล 


รายงานสถิติการให้บริการ 5,483 ครั้ง